30 april 2008

Humanitas på Springpriden

Humanitas är den ideella föreningen som hjälper dig som har blivit diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Under Springpriden kommer Humanitas att finnas med bland annat med ett tält på Fristadstorget under lördagen och som ett glatt gäng i tåget.


För mer info besök Humanitas hemsida: http://www.humanitas.se/

0 kommentar(er):